Zbieranie środków w formie elektronicznej – czy to zbiórka publiczna?

Nasi klienci zajmują się nie tylko działalnością gospodarczą, ale również coraz częściej angażują swój czas i zaangażowanie w szczytne cele. Spotykamy się z ich wątpliwościami, czy informowanie i zbieranie środków na cel charytatywny np. przez fundację jest zbiórką publiczną a przez to czy podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Czytaj więcej

Powierzenie przetwarzania danych osobowych pracowników a obowiązek zgłoszenia zbioru danych

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników przetwarza ich dane osobowe. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, pracodawcy są zwolnieni z obowiązku rejestracji zbioru danych osobowych. Podobnie w przypadku danych osób świadczących usługi na rzecz przedsiębiorcy na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Czytaj więcej

Obowiązki pracodawcy związane z ciążą i macierzyństwem pracownicy I

Często dostajemy pytania dotyczące zatrudniania kobiet w ciąży i pracownic/pracowników opiekujących się dzieckiem. Poniżej pierwsza część krótkiego podsumowania najważniejszych zagadnień. 

Czytaj więcej

Konkurs w rozumieniu prawa podatkowego - przykładowe interpretacje i orzecznictwo

Przedsiębiorcy często stosują metodę poprawienia wyników sprzedażowych poprzez organizacje konkursów dla klientów lub pracowników. w takim wypadku bardzo ważne jest odpowiednie skonstruowanie regulaminu konkursu - tak aby nie było wątpliwości, że uzyskana w nim nagroda będzie opodatkowana podatkiem dochodowym w kwocie 10%, a nie stanie się np. składnikiem wynagrodzenia, co pociągnie za sobą konieczność opłacenia wszystkich danin publicznoprawnych, którymi obciążone jest wynagrodzenie.

Czytaj więcej

Kiedy pracodawca ma obowiązek konsultacji z radą pracowników

Co do zasady interesy pracowników wobec pracodawcy powinna reprezentować organizacja związkowa.  Jeżeli takiej organizacji nie ma, to w zakładzie pracy powinna istnieć rada pracowników. Jest ona obowiązkowa jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 50 pracowników.

Czytaj więcej