Absolwentka WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Radca prawny od 2011 roku, od 2012r. partner w Widera & Widera Kancelaria Radców Prawnych sp. p. w Katowicach.

Doświadczenie zdobywała w renomowanych Kancelariach na terenie Śląska. Od 2008r. -2012r. doradzała klientom w ramach prowadzonego Biura Doradztwa Prawnego a następnie Kancelarii Prawnej. Praktykę zawodową rozwijała również udzielając porad prawnych w organizacjach pozarządowych oraz w biurze eurodeputowanego do Parlamentu Europejskiego. Stypendystka programu Leonardo da Vinci w Londynie.

Zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego, w tym z branży transportowej, medycznej, produkcyjnej, budowlanej oraz usługowej, w ramach której w szczególności opracowuje, opiniuje i negocjuje strategiczne umowy dla działalności Klientów oraz w przygotowuje dokumenty korporacyjne. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, w szczególności dotyczących reklamacji i rozliczeń z przewoźnikami, a także w sprawach odszkodowawczych, roszczeń pauliańskich oraz wynikających z umów ubezpieczenia.

Specjalizuje się w prawie przewozowym, w tym w szczególności dotyczącym transportu drogowego towarów, prawie spółek handlowych (ze szczególnym uwzględnieniem tematyki sporów korporacyjnych) , prawie kontraktowym, prawie nieruchomości.