Absolwentka WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Radca prawny od 2011 roku prowadzący własną kancelarię z siedzibą w Cieszynie.

Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywała podejmując współpracę z kancelarią prawną z terenu Cieszyna, pracując w biurze podatkowym, a także odbywając liczne praktyki, m.in. w urzędzie skarbowym i kancelarii notarialnej.

Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa handlowego i cywilnego, a także jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w zakresie bieżącej obsługi działalności statutowej obejmującej m.in. prawo zamówień publicznych i prawo administracyjne. Posiada bogate doświadczenia w pozasądowym rozwiązywaniu sporów, a także w reprezentowaniu podmiotów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji podatkowej.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego, prawie handlowym, prawie podatkowym oraz prawie górniczym w zakresie dochodzenia odszkodowań z tytułu szkód górniczych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych oraz w obszarze mediacji gospodarczej.