Absolwent WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Radca prawny od 2011 roku. Pomoc prawną świadczy od 2007 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami radcowskimi oraz w wewnętrznych działach prawnych spółek.
Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców średniej i dużej wielkości, w tym poprzez koordynację wszystkich tematów prawnych w spółce.  Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa zamówień publicznych, tj. analizy materiałów przetargowych, analizy ofert od strony prawnej, reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami, jak również w pracy na 'żółtym' i 'czerwonym' FIDIC w dużych projektach infrastrukturalnych, contractual i claim management dużych projektów infrastrukturalnych, pracy nad i na dużych kontraktach infrastrukturalnych w języku polskim i angielskim, z jak również z prawa własności intelektualnej i company secretary (prawo handlowe, zakup i sprzedaż udziałów).
Specjalizuje się w prawie umów i prawie cywilnym. Ponadto posiada bogate doświadczenie w obszarze negocjacji gospodarczych.