Absolwentka WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Austriackiego i Szkoły Prawa Niemieckiego.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Radca prawny od 2016 roku. Pomoc prawną świadczy od 2009 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi oraz w wewnętrznych działach prawnych spółek.

Zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego z branży telekomunikacyjnej i budowlanej, w tym również w stosunkach z podmiotami zagranicznymi.

Świadczy pomoc prawną również w języku niemieckim.

Specjalizuje się w prawie umów, prawie spółek handlowych, prawie cywilnym. Ponadto posiada bogate doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych, z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności problematyki klauzul abuzywnych a także z zakresu niemieckich warunków kontraktowych VOB/B.