Oferujemy:

- sporządzanie pism procesowych – pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych i innych, w tym pism przedsądowych
­  dochodzenie należności
- obsługa postępowania egzekucyjnego
- zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.
- sporządzanie projektów umów, regulaminów
- przygotowywanie opinii prawnych
- opracowywanie planów przekształceń podmiotów gospodarczych,
- udział w posiedzeniach organów spółek prawa handlowego
- udział w negocjacjach i mediacji gospodarczej.

Wynagrodzenie za obsługę prawną, doradztwo specjalistyczne lub prowadzenie spraw jest ustalane indywidualnie, w zależności od nakładu pracy oraz złożoności i trudności powierzonego zlecenia. Proponujemy dogodne warunki rozliczeń, takie jak: stawka godzinowa, ryczałt, wynagrodzenie succes fee.

Usługi prawne świadczone są w zależności od umowy z klientem w Kancelariach w godzinach otwarcia, w siedzibie klienta lub w razie konieczności w miejscu i czasie wyznaczonym przez klienta lub wynikającym ze specyfiki danego zlecenia. Klienci mają również możliwość uzyskania porady telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez udostępnienie plików na serwerze Kancelarii z użyciem rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo danych.