Mecenas Ewa Rytek oraz Jakub Mikołajczak wykonują również rolę mediatorów gospodarczych. Mecenas Rytek wpisana jest na listę mediatorów gospodarczych prowadzoną przy Sądzie Okręgowym w Bielsku Białej. Przy statystykach, które wskazują, że jedynie 22% wyroków kończy się skuteczną egzekucją, wierzymy że mediacja jest realną alternatywą do prowadzenia sporu sądowego. Uważamy, że działania mediatora umożliwiają ustalić zakres problemu i pomóc odnaleźć skuteczne rozwiązanie dla stron nie umiejących znaleźć porozumienia w sprawie. Mediacja jest również szybszym sposobem rozwiązywania spornych kwestii jak również zdecydowanie tańszym. Kwestia pozasądowej próby rozwiązania sporu jest też obligatoryjnym elementem każdego pozwu sądowego, dlatego warto skorzystać z takiej możliwości przed wstąpieniem w długi i czasem nieefektywny z biznesowego punktu widzenia spór sądowy.