Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach szeroko pojętego prawa administracyjnego oraz prawa publicznego gospodarczego. Nasz zespół reprezentuje Klientów zarówno w postępowaniach przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi. Nasza oferta to m.in. pomoc prawna w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych, w tym koncesji, licencji i zezwoleń, reprezentacja przez organami jednostek samorządu terytorialnego, administracją rządową, w postępowaniach prowadzonych przez organy regulacyjne z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa infrastrukturalnego oraz przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi. Nasz zespół wielokrotnie reprezentował klientów w sprawach z zakresu prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego poprzez kontrakty z generalnymi wykonawcami, sporządzanie umów o zarządzanie projektem, w postępowaniach przetargowych, o pozwolenia na budowę, warunki zabudowy, decyzje środowiskowe.