Nasz zespół zabezpiecza interesy podmiotów gospodarczych, które obsługujemy, a także osób fizycznych, które zlecają nam prowadzenie konkretnych spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Obsługując podmioty gospodarcze czuwamy nad wykonywaną przez nich działalnością, aby prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Doradzamy w zakresie sposobu prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzamy i przygotowujemy umowy spółek zarówno osobowych (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), jak i kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna). Pozostając w stałym kontakcie z naszymi klientami odpowiadamy na bieżąco na wszystkie problemy związane z wykonywaną przez nich działalnością. Zespół naszych prawników analizuje każdy problem prawny, z jakim stykają się przedsiębiorcy. Doradzamy zarówno w zakresie profilu prowadzonej przez nich działalności, w kwestiach związanych z zatrudnianiem pracowników,jak i analizujemy i sporządzamy dla naszych Klientów umowy najpełniej zabezpieczające ich interesy, negocjujemy ich warunki, czuwamy nad prawidłową ich realizacją, a także reagujemy na każdy problem prawny, jaki pojawia się na etapie ich realizacji przygotowując dla naszych klientów zarówno szczegółowe opinie prawne, jak i na bieżąco konsultując z klientami pojawiające się zagadnienia. W ramach kompleksowej obsługi prawnej reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych zarówno wnosząc sprawy w ich imieniu w celu dochodzenia przysługujących im roszczeń, jak również odpierając zarzuty w sprawach wszczynanych przeciwko nim. W każdą sprawę angażujemy się w 100% niezależnie od jej przedmiotu. Reprezentujemy również lekarzy w sporach z pacjentami, a także w sprawach dyscyplinarnych wszczynanych na wniosek pacjentów. Doradzamy również klientom indywidualnym udzielając im porad prawnych dotyczących każdego problemu z zakresu prawa cywilnego. Sporządzamy wszelkiego rodzaju pisma urzędowe oraz sądowe, a także reprezentujmy klientów w sprawach sądowych w tym w sprawach o zapłatę, o zachowek, o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uwłaszczenie gruntów rolnych, o naruszenie dóbr osobistych, o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych, o zadośćuczynienie, o odszkodowania za błędy lekarskie, świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Reprezentujemy także naszych klientów w sprawach wszczynanych przeciwko nim przez banki z tytułu wypowiedzianych umów kredytu, czy odpowiedzialności za długi po zmarłym krewnym analizując szczegółowo umowy i podważając skutecznie ich zapisy.