Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie pomocy prawnej i wsparcia procesowego klientów w zakresie szeroko pojmowanego prawa rodzinnego. Nasza pomoc obejmuje w wszelkie aspekty powadzenia sprawy: przygotowanie pism procesowych na wszystkich etapach procesu sądowego, udzielanie porad prawnych w zakresie przysługujących stronom praw i obowiązków, reprezentację przed sądami powszechnymi oraz pomoc w zakresie prowadzenia postępowania przed komornikami sądowymi w razie wystąpienia takiej konieczności. Nasze doświadczenie obejmuje prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw związanych z instytucją małżeństwa, zarówno w zakresie umożliwienia zawarcia związku małżeńskiego jak i konieczności jego rozwiązania, w tym również przez rozwód. Oferujemy także pełen zakres usług związanych z orzeczeniem separacji pomiędzy małżonkami. Nasza praktyka obejmuje również szeroko rozumiane sprawy majątkowe związane ze zmianą ustrojów majątkowych pomiędzy małżonkami, a także koniecznymi rozliczeniami pomiędzy nimi w przypadku ustania wspólności majątkowej małżeńskiej. Reprezentujemy również klientów w stosunkach wynikających z rodzicielstwa obejmujących zarówno wszelkie sprawy dotyczące ustalenia pochodzenia dziecka (np. uznanie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa), kontakty rodzica z dzieckiem, obowiązku alimentacyjnego względem dziecka oraz inne aspekty prawne związane z władzą rodzicielską i jej wykonywaniem. Zapewniamy również pomoc prawną w zakresie spraw związanych z przysposobieniem, opieką i kuratelą. Nasze doświadczenia i pomoc umożliwią Państwu realizowanie swoich uprawnień a także zrozumienie obowiązków jakie nakłada prawo rodzinne na każdego członka rodziny. Ponieważ zdajemy sobie sprawę z wymiaru stosunków rodzinnych w naszym życiu codziennym, a także wpływu jaki decyzje te i zmiany wnoszą do życia, oferujemy Państwu pomoc dostosowaną do potrzeb każdej zainteresowanej osoby.